Între aşezămintele şi instituţiile naţionale şi culturale din România cu o activitate permanentăm variantă şi intensă, trebuie menţionate în primul rând Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor şi Universitatea populară a lui Nicolae Iorga de la Vălenii de Munte. Liga culturală a luat fiinţă la începutul anului 1891...Activitatea acestor organizaţii a făcut obiectul atenţiei diverselor organe de supraveghere şi urmărire ale statului austro-ungar. (din Introducere)