Lucrarea are un pronunţat caracter istoric, acordând preponderenţă examinării aspectelor de ordin strict militar ale evenimentelor. Ea are două părţi, una istoriografică ? în care se analizează concepţia şi desfăşurarea acţiunilor militare, iar alta memorialistică ? cu evocări ale veteranilor de război. Conţinutul lucrării este întregit de unele documente din epoca respectivă (ordine de zi, extrase din jurnalele de operaţie, schiţe şi fotografii, etc.). Ca urmare, analiza deciziilor cu caracter politic, diplomatic, economic, social, etnic etc., precum şi investigarea guvernării statului român în acea vreme, nu intră în aria de cuprindere a scopurilor lucrării. Înainte de a focaliza atenţia cititorilor asupra acţiunilor din capul de pod Țiganca, s-a făcut o prezentare a concepţiei şi desfăşurării Bătăliei pentru eliberarea Basarabiei şi a părţii de nord a Bucovinei, cu o descriere mai detaliată a acţiunilor Armatei 4 române în sudul Basarabiei. Astfel, ei ? cititorii ? îşi vor putea face o imagine de ansamblu asupra cumplitei încleştări dintre beligeranţi în întregul spaţiu, de la Prut la Nistru, din munţii Bucovinei până în Delta Dunării şi vor înţelege mai bine intensitatea şi asprimea luptelor în capul de pod menţionat.