În sfârşit moare Stalin. Ne ducem şi noi la Moscova, jale mare. Nu trece mult şi pocneşte chestiunea cu Beria, ca duşman al poporului. Ne-am întors acasă. A treia oară vine Chişinevschi la mine, avea o faţă chinuită. Ca să vezi unde duce slugărnicia. Nu făcea nici un serviciu Uniunii Sovietice o asemenea dragoste, o asemenea slugărnicie. Mă întreabă ce să facem cu cartea lui Beria. Zic, ce să face, cu cartea, e clar că nu poţi să o laşi; trebuie scoasă numaidecât. Să ştiţi tovarăşi, că în activitatea organelor noastre care se ocupau cu agitaţia şi propaganda au fost multe necazuri din astea, când trebuia să scoatem o lucrare sau alta din circulaţie şi să o dăm la retopit (Gheorghe Gheorghiu-Dej - Stenograma şedinţei Biroului Politic al CC al PMR din ziua de 29 noiembrie 1961)