?În fondul de manuscrise al Arhivei Naţionale Române se păstreză două dosare (nr 75,76) ce conţin crestomaţia ?Amintiri despre Nicolae Steinhardt? alcătuită de regretatul scriitor Arşavir Acterian. Îmcredinţând astăzi tiparului textul ?Amintirilor?, Arhiva Culturală Română redă cititorilor poate cele mai importante texte ce reprezintă personalitatea scriitorului şi monahului Nicolae Steinhardt Delarohia? (Fabian Anton)