”Povestirea Aniţei Nandriş-Cudla aduce o mărturie esenţială, dar este şi o reconstituire a staturii ţăranului bucovinean, o statură net aristocratică, pe care metomorfozele provocate de comunism o aruncaseră nu numai în trecut, ci, s-ar spune, aproape în legendă. Or, iată că, odată cu Aniţa Nandriş-Cudla, legenda ia conturul firescului, iar realitatea ei ni se impune din nou. După o asemenea carte, orice complex de inferioritate a noastră ca neam ar trebui să dispară.” (Monica Lovinescu)

Recenzie la ediția a IV-a, semnată de Codruț Constantinescu în Revista 22, 14.01.2014