-Da, însă nu toate „țintele” corectitudinii politice sunt absurde. Unele dintre ele au îndreptățiri inclusiv etice, nu doar sociale.
-Sunt de acord că toate crimele trecute, incriminate de poliția morală a corectitudinii politice, rămân deplorabile: exploatarea colonialistă asortată cu genocid, antisemitismul de orice fel, discriminarea negrilor în SUA sau Africa de Sud etc. Sunt de acord și cu faptul că eurocentrismul și naționalismul au generat conflicte absurde, precum cele două conflagrații mondiale care erau la un pas de distrugerea totală a culturii și civlizației pe care pretindeau că le pot apăra. Dar, ca să nu repetăm asemenea crime, e nevoie de un singur lucru: să nu-l repetăm! Nu e nevoie să spunem că Mozart e egalul valoric al oricărui grup pop din Coasta de Fildeș. Sau că Shakespeare e un alb mort, rasist, misogin. Nu e nevoie să culpabilizăm două mii de ani de istorie iudeo-creștină și să cochetăm servil cu exaltarea oricăror alte culturi, cărora le-am datora nesfârșite scuze.
Violența, barbaria purgatorie a războiului, discriminarea, crima, abuzul de putere și umilirea individului s-au produs din plin în oricare alte culturi: toate aceste părți sumbre ale naturii umane nu sunt nicidecum monopol occiental. Aș vrea să văd noua generație europeană convinsă că trebuie să-și cunoască și să-și respecte trecutul, nu să-l demonizeze ideologic. Destui istorici ai ideilor au demonstrat că democrația e un sistem politic apărut pe vatra creștinismului (și probabil că nu e cu adevărat exportabilă în societățile marcate de alte tradiții religioase, monoteiste sau nu). Avem creștinismul ca patrimoniu, dar și Evanghelia, care continuă să fie cel mai temeinic profesor de viață civilizată. Hristos a fost de stânga sau de dreapta? Sigur că întrebarea, vizibil anacronică, e mai curând o joacă. Dar merită să căutăm un răspuns: Hristos încarnează umanitatea impecabilă (firea omenească lipsită de rana păcatului). Din perspectiva Lui, egalitatea e iubire și libertatea e jertfă.                                                         [pag. 85-87]