În cea mai mare parte, informaţiile lui Eugen Cristescu erau confirmate şi completate de un raport, pe care primarul Odessei, Gherman Pântea, l-a trimis conducătorului statului, Ion Antonescu, la puţin timp de la producerea tragicelor evenimente: În ziua de 21 octombrie, pe la orele 11.00, subsemnatul fiind în cabinet la dl General Glogojeanu (în text apare Glugojeanu sau Glugojanu ?n.n.), comandantul militar al Odessei, s-a anunţat o femeie de origine rusă (Ludmila Evghenici Petrovna ? n.n.), care cu o înfăţişare speriată a spus că vrea să comunice ceva urgent personal d-lui General Comandant. Subsemnatul, servind de interpret, femeia a declarat d-lui General că ştie precis că organele I.K.V. la plecare au minat această clădire cu scopul de a fi aruncată în aer, atunci când se va crede necesar. Dl. General a mulţumit doamnei pentru informaţie şi a dat ordin d-lui Colonel Ionescu Mangu să ia măsuri pentru o verificare a clădirii, chemând pentru aceasta pionieri români şi germani. A doua zi dimineaţa, adică la 22 octombrie, dl. General mi-a spus că organele de specialitate au controlat clădirea din nou şi au raportat că nu există nici un pericol. Am rugat totuşi pe Dl. General să schimbe localul, căci femeia care a dat informaţii nu putea să mintă, neavând nici un interes. Dl. General a convenit, dar nenorocirea s-a întâmplat în aceeaşi zi, la orele 6 seara. Deci, dacă era puţină prudenţă din partea Comandamentului, toată catastrofa, cu toate consecinţele ei, era desigur evitată. [pag 155-156]