Anul 1945 avea să aducă, pe lângă instaurarea primului guvern pro-comunist în România şi înfrângerea statelor coalizate în Axă, o intensificare a jafului exercitat de trupele sovietice care au rămas în ţara noastră ca trupe de ocupaţie, dar şi a celor care se întorceau victorioase din Germania, în drum spre Uniunea Sovietică. Pentru a se înregistra cât mai exact pagubele de pe urma trupelor sovietice, autorităţile centrale au emis mai multe ordine circulare care cuprindeau date tehnice după care trebuiau făcute înregistrările bunurilor luate. Unul din aceste ordine este cel cu numărul 370/109570 din 24 septembrie 1945, ordin dat de Biroul Aplicării Convenţiei de Armistiţiu, în care erau prevăzute următoarele date tehnice pentru consemnarea pagubelor ? pentru fiecare individ în parte urma a se întocmi un proces verbal în patru exemplare, semnat de primar, notar şi şeful postului de jandarmi. Procesul verbal trebuia însoţit de două declaraţii semnate de doi martori, în patru exemplare. Trebuie să amintim că într-o perioadă de nouă luni, din anul 1945, egală cu perioada ocupaţiei din 1944, numărul de animale ridicate de sovietici din Bucovina de Sud şi judeţul Baia a crescut la 54.683 capete, de trei ori mai mult decât în anul precedent. Valoarea acestor animale s-a cifrat la suma de 2.457.106.387 lei /983.009 dolari. De această dată, în 1945, numărul de capete de bovine luate de sovietici fără acte s-a ridicat la 8.927, cu 6.542 capete mai mult decât în anul anterior, cuantumul acestor pierderi ridicându-se la 835.192.266 lei / 34.184 dolari. Aceste cantităţi mari de bovine însuşite de sovietici pot fi explicate prin prezenţa unui număr mare de unităţi militare sovietice în acest spaţiu, care asigurau, chipurile, siguranţa legăturilor dintre Uniunea Sovietică şi frontul sovieto-german din Europa Centrală.[pag 61-62]