Bandele de comitagii au fost reorganizate, pentru instrucţia lor au fost folosiţi ofiţeri în rezervă bulgari sau membrii ai organizaţiilor revoluţionare din Tracia şi Macedonia. Teritoriul Cadrilaterului a fost împărţit în mai multe sectoare, stabilindu-se cu precizie bandele destinate incursiunilor în fiecare sector şi comandantul (voievodul) care răspundea de acesta. Au fost alcătuite liste negre cu coloniştii români şi aromâni veniţi în Cadrilater, dar şi cu etnicii bulgari care colaborau cu autorităţile române.