? În pofida legendelor cu grijă ţesute de propaganda oficială a PCR privind ?glorioase lupte în ilegalitate? se spune că partidul nu a izbutit să iasă sub nici o formă din autoimpusul său ghetou politic. Posedat de demonul unui internaţionalism pe cât de sforăitor pe atât de fals, măcinat de intrigi şi fracţionisme endemice, obsedat de spectrul trădărilor şi oportunismelor de tot felul, această sectă s-a menţinut la periferia vieţii politice şi intelectuale romîneşti.? (Vladimir Tismăneanu)