?Luaţi dară, scumpii mei, acest cuvânt drept testament al meu, în care vă las ceeace am mai scump : dragostea mea pentru voi toţi, pentru scumpi fiii voştri, pentru urmaşii lor fără număr. Al vostru am fost, al vostru sunt, al vostru rămân până la sfârşitul vieţii mele; primiţi în dar de la mine acest bun pe care vi-l las : dragostea sufletului meu întreagă ! Dragostea pe care v-am îmbiat-o pe toate scumpe căile mele în lungul şi în latul eparhiei, 31 de ani de-a rândul, când fericit am fost în mijlocul vostru şi fericit am primit răspunsul dragostei voastre a tuturor...? (Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla)