Ceauşescu mi-a vorbit într-o zi de romanul lui Marin Preda, Delirul, de curând apărut. Nu ştiu dacă-l citise ? mă îndoiesc ? intrase în posesia vreunui rezumat sau primise o fişă de la Securitate. Îl interesa un singur aspect ? absenţa din carte a luptei antifasciste ilegale a comuniştilor. (Dumitru Popescu)