În a doua jumătate a anului 2006, au fost iniţiate trei mari proiecte cu termen de finalizare 2007. Astfel, Comitetul Director al IICCR a validat iniţierea a trei volume importante care vor trata, sub diferite aspecte, sistemul concentraţionar al României comuniste. Istoricul sistemului penitenciar din România îşi propune să prezinte toate unităţile penitenciare din timpul regimului comunist pe baza documentelor de arhivă, dar şi graţie literaturii de specialitate, memorialisticii vaste şi mărturiilor orale...Un alt instrument de lucru, Dicţionarul condamnaţilor din penitenciare îşi propune să sintetizeze informaţiile existente în dosarele de cadre ale conducătorilor închisorilor...Ziua de detenţie care nu se uită este un volum de mărturii care va aminti de chinurile şi torturile îndurate de deţinuţii politici din timpul regimului comunist. (Stejărel Olaru, Director General al IICCR, www.crimelecomunismului.ro)