Cum se explică realizarea acestor noi reliefuri româneşti, realizarea acestui om nou? Realizarea unui om nou constituie unul din obiectivele mari ale Mişcării Legionare. Tehnica de realizare a acestui om, cum sunt foarte simple toate lucrurile din Legiune, voind să creeze un om nou, Căpitanul nu vrea să realizeze un om nou în înţelesul de inedit, adică un om cum n-a mai fost niciodată. Nebunia aceasta demiurgică, a trufiei omeneşti care vrea să realizeze în lume numai lucruri noi, dincolo de ceea ce a lăsat Dumnezeu, această nebunie de megalomani şi caraghioşi reformatori a putut să aibă veacul acesta de raţionalism individualist care se va termina curând şi împotriva căruia apariţia legiunii e cea mai decisivă reaţiune. Nebunia aceasta demiurgică în voinţa de a crea o lume inedit nouă şi oameni inedit noi, a putut să aibă revoluţia franceză sau sora ei bună, revoluţia rusească. Legiunea, voind să realizeze un om nou, nu poate decât atât: deschide iar toate izvoarele vieţii, pentru ca omul să devie din nou un om întreg. Năzuind să realizeze un om nou, Căpitanul nu vrea decât să realizeze pe omul adevărat. Că omul care circulă azi, omul reprezentativ al veacului actual nu e un om adevărat, e un sinistru degenerat, e o fiinţă amputată în aceeaşi măsură în care e un hipertrofiat al propriei trufii omeneşti, e un zburător cu mari aripi frânte, e un olog megaloman. Aceasta e imaginea, făcută din constraste lipite a chinuitului om care e omul acestui veac raţionalist, individualist şi ateu. [pag 156-157]