Citat din recenzia lui Radu Ciobanu, publicată în revista ?România literară?, nr. 42 / 2009 și pe situl nostru: Volumul cuprinde de fapt două etape dintr-un jurnal pe care Mariana Șora l-a ţinut întreaga viaţă. Vreo doi ani de început (1938-1940) şi cam tot atâţia din senectute (1991-1992). Suficient însă pentru a contura profilul unei personalităţi pregnante, cu o viaţă interioară bogată, generoasă, problematizantă, demnă de tot interesul.