? Dr. Alexandru Vaida Voevod, deşi încă relativ tânăr şi puţin cunoscut în Europa occidentală, a jucat de mult un rol important în Europa sud-estică, şi în special în politica Ungariei. Când Românii din Transilvania simţeau întreaga forţă a opresiunii maghiare el a fost dintre cei dintâi ?leaderi? ai politicei transilvănene. Un bărbat de un caracter demn şi independent, posedând calităţi alese şi o inteligenţă politică rară, a fost capabil să se împotrivească tuturor sforţărilor autorităţilor maghiare de a-l intimida sau de a-l descredita. Înzestrat cu o mare abilitate oratorică, a devenit un orator elocvent în româneşte, ungureşte şi nemţeşte.? ( The Times, 29 ianuarie 1920)