Cartea de faţă este rodul tezei de doctorat în ştiinţe politice. În ea autorul propune analiza factorilor care în contextul modernizării României interbelice au influenţat reconstituirea spectrului politic. Pe de o parte, determinarea acestuia de către clivajele modernizării are intensităţi şi orientări specifice. Pe de altă parte, văzut ca un spaţiu al competiţiei pentru resurse politice (identitate, influenţă, legitimitate, autoritate politică) structura spectrului politic decurge din suprapunerea unor aspecte şi procese caracteristice clasei politice (tradiţie şi cultură politică, căi de recrutare, stiluri ale angajării politice). Temele şi problematica modernizării, similare la nivelul ideilor, se compun în spaţiul spectrului politic în funcţie de polarizarea clasei politice de-a lungul acestor dimensiuni.