?Inculpatul Pillat, încă din 1944 s-a pus în slujba serviciului de spionaj englez şi în 1951 a scris aşa ?zisul roman ?Aşteptând ceasul de apoi?, care îndemna la activitate subversivă. În discuţiile lor inculpaţii calomniau regimul democrat popular, pregătind răsturnarea acestui regim şi instaurarea regimului capitalist. În anii 1952-1955, inculpatul Noica a scris o lucrare intitulată ?Anti Goethe? şi apoi o lucrare ?Povestiri din Hegel? ambele inspirate din filozofia fascistă a lui Nae Ionescu, cunoscut ideolog legionar. Inculpaţii Noica şi Pillat, fiind duşmani ai luptei şi realizările poporului muncitor, au aceleaşi convingeri cu ale trădătorilor de ţară Mircea Eliade şi Emil Cioran puşi în slujba serviciilor de spionaj imperialiste ca agenţi plătiţi, la ordinul cărora uneltesc prin toate mijloacele împotriva RPR? (act de acuzare, Procesul lotului Noica-Pillat, autor Zicu Ionescu, pag 235)