Problema principală care trebuie înţeleasă şi abordată este problema raportului dintre calitate şi resurse în orice activitate socială, inclusiv în activitatea de învăţământ. Există părerea generală la nivel guvernamental că instituţiile de învăţământ superior sunt instituţii ineficiente din punct de vedere financiarm că ele consumă mult mai mult decât este necesar şi că, în general, învăţământul superior tradiţional este prea scump în raport cu valoarea produsului pe care-l creează. Care sunt posibilităţile de a creşte eficienţa sistemelor de învăţământ ? Ele ţin, în primul rând, de distribuirea într-un timp mai lung a procesului de învăţământ, de a realiza procesul de transfer al cunoştinţelor şi deprinderilor pe distanţe cât mai mari, cu cheltuieli cât mai puţine.