Gheorghe Alexianu a fost guvernatorul Transnistriei în perioada 1941 1944, când România a fost aliata Germaniei şi când în această provincie s au petrecut persecuţiile îndreptate împotriva populaţiei evreieşti. A fost judecat şi condamnat la moarte în procesul instrumentat de sovietici guvernării Antonescu în 1947. De atunci, aproape unica versiune asupra administraţiei române civile în Transnistria a rămas cea comunistă. Cu o singură excepţie, a lucrării Administraţia română civilă în Transnistria 1941 1944 de Olivian Verenca, apărută tot la Editura Vremea. Editura Vremea prezintă astăzi versiunea asupra evenimentelor elaborată pe baza documentelor, amintirilor personale şi de familie şi mărturiilor contemporanilor de fiul lui Gheorghe Alexianu, Șerban Alexianu. Conştient de dificultatea întreprinderii la care s au angajat, acesta declară: ?Nu mi-a fost deloc uşor să mă apuc de scrierea acestei cărţi, o întreprindere oarecum dificilă, pentru care s-ar cuveni să am o minimă experienţă a scrisului şi, mai ales, a cercetării istorice. Sunt atâţia care ar putea să o facă mai bine ca mine dar... nu au făcut-o. În plus, eu, ca fiu al celui despre care a fost vorba în paginile de mai sus, sunt pur şi simplu condamnat să am o perspectivă prea personală asupra subiectului. Am fost vrând nevrând de partea tatei! Din fericire, şi o spun din capul locului, această poziţie fatal partizană nu m-a pus niciodată în contradicţie cu adevărul, cu ideea de justiţie, cu idealul de omenie şi toleranţă. Dimpotrivă, cercetând acte şi documente despre al căror conţinut nu ştiam nimic, de fiecare dată s-a confirmat părerea ce am avut-o dintotdeauna despre părintele meu. Mă întreb şi acum ce reacţie aş fi avut dacă pe parcursul cercetării mele aş fi dat peste dovezi ale vinovăţiei tatălui meu? Dacă aş fi găsit probe ale ?crimelor de război? săvârşite de el, le-aş fi publicat? Probabil că nu, dar nici cartea de faţă n-aş mai fi scris-o.? Șerban Alexianu