34. Administraţiea sau ocârmuirea agriculturei, industriei, comerţului şi domeniilor. II. Ca ministru al industriei, îngrijeşte a se înfiinţa şcole, în care băieţii învaţă câte un meşteşug; de asemine priveghează şi încurajază fabricile din ţară, ca să scoată manufacturi bune. III. Ca ministru al comerţului, îngrijeşte a se înfiinţa scole de comerţ, în care băieţii învaţă limbi străine şi alte învăţături privitoare la rânduiala comerţului, adecă: cum să stee în legătură cu negustorii din alte ţeri, cum să-şi ţie socotelile comerţului, cum să aleagă şi să păstreze mărfurile şi cum să le vândă. În oraşele cele mari, negustorii, în puterea legei, aleg câţiva dintre dânşii, cu care Ministrul se sfătuieşte la nevoe asupra comerţului ţerei. Negustorii aleşi, alcătuesc, după lege, camera de comerţ. IV. Ca ministru al domeniilor, ţine socoteală de toate moşiile şi acaretele statului; le închiriază sau le arendează, făcând învoieli sau contracte cu arendaşii sau chirigiii, pentru ţinerea acaretelor închiriate în bună stare. [pag. 138]