? Astfel, ultimul deceniu de comunism ? 1979-1989 ? din care fac parte şi aceste însemnări, îmi apare marcat de tot mai profunde convulsii, crime, sfâşieri de tot soiul, deteriorare aorturilor umane, atomizare. Se vede limpede acum că, izolându-ne chiar, nu ne putem apăra de contaminarea Răului omnipotent al acestui deceniu satanic? (Mircea Zaciu)