?Jurnalul lui Mircea Zaciu, carte extraordinară, este cea dintâi mărturie, rece ca o fişă clinică, despre o lume în descompunere accelerată: lumea românească din ultimul deceniu al perioadei comuniste. O fişă clinică întocmită însă de un pacient? (Mircea Iorgulescu, Dilema)