Impunerea modelului stalinist de socialism, în anii 1948-1949, şi a unei înăbuşitoare discipline de bloc au dat impresia că diversitatea prezentată iniţial de ţările satelite ale URSS fusese înlocuită cu uniformitatea rezultată din unicitatea modelului sovietic, devenit, în sfera de influenţă a URSS, regim de ?democraţie populară?. Dispariţia acestui Genghis-Han al socialismului care a fost Stalin a inaugurat o fază de eforturi ale sateliţilor de ase elibera prin metode şi în grade diferite de controlul apăsător al ?fratelui mai mare?. Odată ridicat vălul uniformităţii staliniste, diversitatea glacisului strategic, edificat de Stalin în Europa de Est, a reapărut cu toată vigoarea (acad. Florin Constantiniu)