"De ce dezumanizare ? Pentru că, deşi nu totul a fost şi este excesiv, coroziv, maladiv, fără speranţă, succesiune de imagini ale unei Românii fără Dumnezeu, fără temelie, rânduială şi fără scăpare, umbra uriaşă aruncată de atâtea şi atâtea universuri narative exfoliate în disperare, viciu şi dezagregare a persoanei ajunge să influenţeze decisiv şi lumile narative "luminoase", unde precumpănitoare sînt morala, forţa iradiantă a etosului, calofilia şi rafinamentul estetizant. (Dan C. Mihăilescu