În ajun, Regele chemase pe Maiorescu la Palat și făcuse o nouă sforțare ca să-l tragă de partea națională. N-a reușit. Maiorescu sperase până în ultimele zile ca Regele să fie în contra războiului și că, prin amenințarea Germaniei, Brătianu va fi congediat, iar dânsul va compune un nou guvern.
Când a aflat din gura Regelui că el este hotărât pentru război, Maiorescu a rămas ca trăsnit, dar n-a mai putut să dea înapoi. Tot în ajun, seara, ministrul Italiei [la București], baronul Fasciotti, l-a conjurat să treacă de partea naționaliștilor, spunându-i că în acest caz el, transilvănean, va avea onoarea să fie ministrul [prim-ministrul] Guvernului de concentrare națională. Era prea târziu. Maiorescu era prea angajat de partea germanilor și a refuzat.
Regele știa toate aceste și de aceea emoțiunea lui.
Regele a deschis ședința, spunând că el a convocat pe mai marii Țărei nu ca să le ceară un sfat, căci hotărârea lui este luată, dar ca să le ceară sprijinul. Situațiunea a ajuns astfel încât neutralitatea nu mai este posibilă, balanța războiului înclină în partea Înțelegerei. În tot cazul, România trebuind să aleagă, ea nu poate să aleagă decât a se pune cu Înțelegerea, în contra Imperiilor Centrale. Regele spune că el avut multe dureri, că el s-a învins pe el însuși și că tocmai victoria pe care a repurtat-o asupra lui este dovada că a ales calea cea bună pentru România. El știe forța unirei și de aceea cere tuturor oamenilor politici cari au ajutat pe Unchiul lui [Regele Carol I], să-l ajute și pe dânsul, într-un act pe care-l săvârșește ca bun român ce este. El roagă chiar pe cei care ar avea alte păreri să ia cuvântul și să le spuie.
Uitându-se către Carp, Regele i-a spus:
  • Te rog, d-le Carp, să-mi dai ajutorul dumitale.
Atunci Carp a spus că nu este rolul lui să vorbească, ci al guvernului și al șefilor de partide, el nefiind nici măcar șef de partid. În tot cazul, el constată că aici nu este vorba de un consiliu, deoarece Regele a luat deja o hotărâre, ci de o adunare, al cărei rost el nu-l pricepe.  
[pag. 231-232]