„Cine ne sunt comedianţii ? Eroii emigraţiei slujesc, în cărţile lui Paul Miron, o epopee eroicosatirică, o Țiganiadă demnă de timpul nostru. Marii intelectuali, iluştrii cărturari, savanţii pe care istoria culturii îi reţine cu evlavie au traversat, nu o dată (spune memorialistul), istorii care să ni-i apropie” (Cornel Ungureanu)