Insusirea limbii române - limba oficiala a statului ? era o necesitate si o obligatie legala.Daca pentru evrei, germani, bulgari, turci, etc. cunoasterea limbii române nu aridicat probleme deosebite, în rândul unor minoritari maghiari ? îndeosebi functionari publici ? s-a înregsitrat o rezistenta si un refuz categoric. Statul român a cheltuit importante resurse, în primul rând financiare, pentru a ajuta populatia minoritara sa învata limba româna, dar prevederile legale privind concedierea functionarilor care nu cunosteau limba oficiala a statului nu s-au aplicat. (studiu introductiv)