Inculpaţii ce formează obiectul acestui proces au trecut la fapte concrete şi astfel inculpatul Noica C-tin după ce, în prealabil, a făcut lectura scrierii sale antipopulare Povestiri despre Hegel, împreună cu ceilalti coinculpaţi, cu ocazia întâlnirilor care aveau loc, a trimis această lucrare pe căi ilegale fugarului Cioran Emil la Paris spre a fi publicata acolo sub numele Dr Nicasius. În 1957, fugarul Cioran Emil, intrigat de faptul că contrarevoluţia din R.P. Ungară din 1956 a suferit un eşec lamentabil şi că regimul democrat-popular din ţara noastră obţine succese din ce în ce mai însemnate, a publicat în revista ?Nouvelle Revue Francaise? un articol intitulat ?Scrisoare către un prieten din depărtare? ce îi era adresat inculpatului Noica Constantin şi în care se dedă la o serie de calomnii împotriva ţării noastre şi a lagărului socialist, pentru că printre altele a scris ?...poate spre sfîrşitul secolului vom sta acolo, unul lângă altul, într-un parlament reînviat ...şi bătrâni şi unul şi celălalt vom asista la o feerie perpetuă? (fila 49, vol 8)