În 1955, Secţia Organelor Conducătoare de Partid al CC al PMR propunea conducerii partidului aprobarea unui nou sistem de burse, deoarece „un număr însemnat de aspiranţi şi studenţi ai şcolilor superioare de partid  au greutăţi în ceea ce priveşte întreţinerea familiilor lor. Bursa de 1.050 lei brut nu satisface nevoile acelor studenţi care au familii. Aceştia trebuie să adauge la cheltuielile de întreţinere a gospodăriei de acasă alte cheltuieli pentru întreţinerea personală în cadrul şcolii. Din aceste cauze, studenţilor şi aspiranţilor care sunt selecţionaţi pentru şcolile superioare de partid, cât şi familiilor lor, le scade în mod simţitor nivelul de trai faţă de cel avut înainte. Ca urmare, unii sunt siliţi să reducă cheltuielile zilnice, iar alţii trimit acasă sume insuficiente, creând greutăţi familiilor lor. Din această cauză se întâmpină greutăţi la recrutarea studenţilor şi aspiranţilor, deoarece o serie de elemente valoroase nu merg la şcoală, având dificultăţi de ordin material. Ca urmare, Secţia Organelor Conducătoare de Partid al CC al PMR propune ca studenţilor şi aspiranţilor de la şcolile superioare de partid să li se acorde o bursă lunară de 2 000 de lei, sumă considerată suficientă  pentru întreţinerea lor în timpul şcolii şi a familiei. Pentru cei de la cursurile de perfecţionare  de pe lângă şcolile superioare de partid, se propunea să primească salariul pe care-l avuseseră înainte de a veni la şcoală, la care să se adauge o indemnizaţie  de 350 de lei pentru cheltuielile de şcoală (masă, rechizite, etc.). Pe lângă bursă, studenţilor, aspiranţilor şi cursanţilor şcolilor superioare de partid care veneau din alte localităţi secţia propunea să li se acorde cazarea gratuit, transportul CFR (clasa a III-a), la începutul şi la sfârşitul anului şcolar şi în vacanţă (patru călătorii pe an). Pentru cei care urmau şcoli de partid regionale  de un an, se propune să primească salariile pe care le avuseseră înainte de intrarea în şcoală; cursanţilor şcolilor de trei luni să primească media salariului pe ultimele trei luni; „ţăranii muncitori şi colectivişti”, 150 de lei lunar. De asemenea, secţia propunea ca toţi cursanţii şcolilor de partid de trei luni şi un an să primească pe durata studiului gratuit  cazarea, hrana şi rechizitele, iar cei veniţi din alte localităţi să primească gratuit transportul CFR (clasa a III-a), la începutul şi sfârşitul cursurilor (elevii de la şcoala regională de partid de un an să primească  gratuit transportul dus-întors şi în timpul vacanţei de iarnă).  În anii 1956 şi 1957, două hotărâri, una a Secretariatului (nr. 1847/I din 19 octombrie 1956) şi alta a Biroului Politic (nr. 378/IV din 1 iunie 1957), reglementau drepturile materiale ale studenţilor şi aspiranţilor şcolilor superioare de partid  şi ale elevilor şi cursanţilor de la şcolile de doi ani, un an şi şase luni, însă textul lor nu l-am găsit în dosarele date în cercetare la Arhivele Naţionale Istorice Centrale.  [pag.124-125]