La Brad, judeţul Hunedoara, conducerea Societăţii Mica, în frunte cu O. Goga, a sprijinit Casele de economie şi împrumut ale muncitorilor şi funcţionarilor tehnico-administrativi, a venit în întâmpinarea nevoilor minerilor, ale familiilor lor, sau ale altora. În judeţul Suceava exista Asociaţia învăţătorilor care avea în cadrul ei şi Casa de Ajutor Reciproc. Asociaţia corpului didactic din judeţul Cahul, astăzi aparţinând teritorial de Republica Moldova, a luat fiinţă în 24 iulie 1918, purtând numele de Prutul. La 26 iunie 1933, s-a înfiinţat pe lângă Asociaţie Casa de Ajutor Mutual, cu obligaţia de a-i ajuta pe învăţători în caz de deces. Casa Autonomă CFR pentru pensionarea personalului CFR participant cu 5% s-a fondat la 23 mai 1933. Beneficiind de o viziune social-politică  mai largă, noul preşedinte al consiliului de administraţie al Societăţii Mica, sprijinit de apropiatul său colaborator politic Ion P. Gigurtu, va trece la consolidarea organizatorică a activităţii, la înfiinţarea sau încurajarea de noi instituţii şi organisme, respectiv sprijinirea celor deja constituite, pentru a contribui la creşterea nivelului de trai, material şi spiritual, al locuitorilor, la accelerarea dezvoltării economico-sociale a zonei Bradului şi Zărandului. Conducerea Societăţii Mica, în frunte cu Octavian Goga, a sprijinit Casele de economie şi împrumut ale muncitorilor şi funcţionarilor tehnico-administrativi, a înfiinţat, pentru nevoile lor, familiilor lor o măcelărie şi o reţea de distribuţie a produselor din carne, o cantină la Gurabarza, respectiv un sanatoriu pentru a apăra şi mai temeinic sănătatea salariaţilor săi. Prin aceasta a dovedit o viziune modernă şi responsabilă.

Conducerea societăţii a înţels că nu se poate mărgini numai la latura mercantilă a afacerii, ci este datoare să împlinească şi un rol economic şi social în această regiune. Au  fost constituite şi alte societăţi: Casa de economie, credit şi ajutor a personalului Regiei Loteriei de Stat în 30 decembrie 1933, Casa de economie, credit şi ajutor a personalului conductelor de petrol al Statului (CPS) şi Casa de economie, credit şi ajutor a personalului sanitar şi de ocrotire etc. Pe lângă Regia Autonomă a Fondului sanitar şi de ocrotire şi sub dependinţa sa va funcţiona, ca serviciu independent de celelalte direcţii şi servicii ale Regiei Autonome, o Casă de credit, economie şi ajutor a personalului sanitar şi de ocrotire, care va înlocui Casa de credit şi ajutor pendinte de Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Uniunea de Credit Pollok (PCU) din Glasgow a fost creată în 1933 cu scopul expres de a permite membrilor săi să economisească regulat la punctele de colectare locale şi de a acorda facilităţi de împrumut celor care au nevoie. [pag. 135-136]