? Evreii? au fost aceia care au introdus societatile pe actiuni, societatile de asigurare si, tot ei au contribuit la raspândirea hârtiilor de valori. Prin activitatea lor, desfasurata în domeniul bancar, industrial si comercial, au conlucrat la prefacerea economiei noastre, accelerând adoptarea de forme superioare de productie si circulatie, ceea ce a constituit un imens serviciu pentru tara ? (Dr E. Tatomir)