? Analiza problemelor tratate reflecta o evolutie ascendenta, dar nu rectilinie în activitatea si lupta partidului, puse în slujba celor mai înalte idealuir umanitare si patriotice. Caracteristic este însa faptul ca el a gasit în propriile sale rânduri forte pentru a corecta erorile comise si a depasi obstacolele ivite în cale. ? (din partea autorilor)