Antisemitismul religios al lui Paulescu este cel mai bine reprezentat în cele două lucrări ale sale Sinagoga şi biserica faţă de pacificarea omenirii şi Tălmăcirea Apocalipsei. Soarta viitoare a jidănimii. Prima lucrare propunea unirea tuturor creştinilor într-o singură biserică sub conducerea Papei de la Roma, care urma să se opună evreilor şi iudaismului. Expunerea motivelor a fost făcută tot în Apărarea Naţională şi ele sunt aproape identice cu cele enunţate de preşedintele său: "Când, mai târziu am studiat jidănismul, am constatat că neamul lui Iuda s-a organizat într-o societate cosmopolită, adică universală, care a avut ca ţintă de căpetenie să distrugă universalitatea creştină, înlocuind-o cu bisericuţe răzleţe, uşor de înghiţit. Atunci mi s-au deschis ochii şi am văzut cât de neapărată e nevoia ca Creştinătatea, pentru a-şi apăra existenţa, să formeze o turmă Universală, având ca păstor de Dumnezeu. Dumnezeu e însă nevăzut ... Cristos a ales, dintre cei 12 apostoli, pe unul singur, căruia i-a dat Întâietatea - şi acest ucenic privilegiat este Petre". Astfel, Paulescu ajungea la concluzia că în fruntea Bisericii unite, ce urma a se opune evreilor, trebuia aşezat suveranul pontif.