Deşi trecuseră atât de mulţi ani de la terminarea războiului, Ivan Tănase continua să fie urmărit şi în anul 1974. Notele informative obţinute de agenţi afirmau că se declara mulţumit de situaţia lui materială şi de ajutorul pe care-l primea din partea copiilor (date CNSAS). El se afla atunci sub supravegherea informativă generală a Securităţii. La data de 26 iunie 1974, informatorul Frunzăreanu, domiciliat în comuna Izvoru, jud. Giurgiu, prezenta Securităţii noi date privindu-le pe rudele lui Ivan Tănase. Cei urmăriţi erau Ion Mârlogeanu (urmărit prin supraveghere informativă generală), Florea Berbec (urmărit în cadrul evidenţei generale), dar şi preotul Traian Găină, din comuna Gogoşari, jud. Giurgiu (urmărit prin supraveghere informativă generală). Agentul Securităţii afirma, culmea, că nu cunoaşte motivul pentru care aceia erau împreună. Specifica totuşi că Florea Berbec a deţinut între anii 1937-1939 un pistol, despre care iarăşi nu ştia dacă-l mai are. Frunzăreanu era un total neştiutor al celor petrecute pe lumea aceasta, fiind profund preocupat de viaţa tinerelor frumoase din sat. Maiorul Ion Dima şi colonelul Dumitru Toader, primitorii informaţiei, alertaţi de afirmaţiile agentului, au dispus continuarea investigaţiilor pentru clarificarea situaţiei pistolului. Frunzăreanu (preot) continua să-mi deranjeze rudele, aşa cum procedase cu mulţi ani în urmă. În acei ani, a încercat să-l divorţeze pe unchiul meu, Florea Berbec, transmiţându-i, când se afla în armată, că nevasta îl înşeală, motivat fiind mai degrabă de antipatii de ordin personal decât de convingeri politice. Era un "câh". (I, 87, 26 iunie 1974). Pe 22 octombrie 1974, agentul Ion Banu înainta căpitanului Viorel Iordache informaţii noi, redate în tonul nederanjant al unor date obţinute de la Ivan Tănase. El remarca faptul că Ivan Tănase îşi declara mulţumirea privind starea economică a ţării din acel moment. Comentariile căpitanului Iordache asupra celor prezentate arătau că, "în alte situaţii, cel în cauză mai face aprecieri negative. Va fi urmărit în continuare pentru clarificarea poziţiei lui prezente." Întrucât relatările agentului redau laudativ părerile lui Ivan Tănase asupra economiei noastre, şeful Securităţii oraşului Giurgiu, maiorul Constantin Sebe, a dispus că ?este bine să verificaţi şi informatorul." (I.88, 22, octombrie 1974) După anul 1980, agentul Ion Banu a murit într-un mod ciudat, pe neaşteptate, dispariţia lui surprinzându-i pe mulţi dintre cei care-l cunoşteau. [pag. 83-84]