În tot cursul verii şi toamnei 1915 au loc meetinguri pacifiste şi antirăzboinice organizate de PSD la care ia, mai întotdeauna cuvântul, Dr Rakovsky. Când însă, în septembrie 1915, Bulgaria va ataca Serbia, Rakovsky nu va mai găsi nici un cuvânt de înfierare a acestei acţiuni. Cât de puţin răsunet în opinia publică românească a avut această campanie dusă de Rakovsky sau, mai bine zis, cât de străină a fost sufletului românesc reiese din faptul că la 3 ianuarie 1916 la alegerile parţiale pentru colegiul II de Covurlui, Rakovsky întruneşte 109 voturi, adică mai puţin de jumătate decât la alegerile din 1911, 1912 şi în ambele alegeri din 1914. La decretarea mobilizării generale în 1916, Rakovsky a fost pus sub supraveghere severă de Siguranţa Generală, iar când Guvernul Țării s-a strămutat la Iaşi, Rakovsky a fost transportat la Vaslui. [pag. 177]