? Prezenta carte îsi propune sa prezinte cititorilor cele 140 de zile în care Garda de Fier a fost atotputernica în România. Vom încerca sa descifram împreuna cum a fost posibil ? având în vedere traditiile luptei antifasciste a fortelor revolutionare, democratice si patriotice ale poporului român ? ca organizatia fascista Garda de Fier sa preia puterea în România ? (A. Simion)