?...mai trebuie amintit faptul că tema prezentului volum ne-a fost sugerată de un simpozion organizat de Fundaţia Tranzit din Cluj, în 27-29 septembrie 2001, cu titlul Conference on Censorship in Present and Recent Europe. Cum Centrul de Cercetare a Imaginarului şi Fundaţia Culturală ECHINOX şi-a propus să conlucreze cu instituţii similare din ţară, la fel ca în cazul primului volum al Caietelor, realizat în colaborare cu Asociaţia Română de Literatură Comparată, şi cu această ocazie am invitat Fundaţia Tranzit să ne sprijine la conceperea acestui al patrulea volum. Prin bunăvoinţa şi diligenţele doamnei Könczei Csilla, căreia îi mulţumim pe această cale, am obţinut astfel spre publicare textele prezentate la simpozion de către domnii Nicolae M. Constantinescu, Vladimir Cvetovic, Zoltan Tibori Szabo şi Alexandru Vakulovski? (Corin Braga)