Unul din primii fermecaţi de frumuseţile Caucazului a fost Dimitrie Cantemir. Cunoscător al Orientului, Dimitrie Cantemir a participat alături de Petru I la campania persană în calitate de consilier şi translator al ţarului. Împreună cu fostul domnitor la Moldovei, la campanie au luat parte şi trei fii ai săi -Matei, Constantin şi Șerban (Sergiu)-, toţi tei ofiţeri ai Regimentului de gardă Preobrajenski. Mult mai însemnat a fost aportul în colonizarea Caucazului de Nord dat de locotenent-colonelul Ion Leşchevici, din Regimentul de husari Moldovenesc. În urma războiului ruso-turc din anii 1768-1774, Rusia a intrat în posesia regiunii Kabardia până la râul Kuban, care a devenit hotar natural cu Imperiul Otoman. Pe teritoriile noi a fost dislocat Corpul de armată Kuban, al generalului A. Suvorov. Reprezentantul autorităţilor centrale pe lângă Hoarda Nohailor a fost numit de Ecaterina a II-a locotentent-colonelul I. Leşchevici. Între obligaţiile sale intra şi aceea a împăcării mârzacilor aflaţi în continuă luptă fratricidă, stoparea migrării triburilor nohaice spre Kuban, în Turcia, organizarea comerţului în regiune, păstrarea liniştii şi a păcii şi înăbuşirea răscoalelor îndreptate împotriva autorităţilor ruseşti. [pag. 29-30]