?Ca să duc la bun sfârşit această lucrare, mi-am petrecut multe luni în arhiva şcolii, aplecat peste cataloage, matricole şi alte documente îngălbenite de vreme, de pe întinsul a 110 ani. Apoi au urmat alte luni în care am întreprins migăloase cercetări la Filiala Dolj a Arhivelor Naţionale, Biblioteca ?Aristia şi Theodor Aman? şi-n alte locuri unde aflam că pot să găsesc câte ceva despre omul Trişcu, ctitorul şcolii, despre şcoală şi slujitorii ei.? (Valentin Berezovschi)