Revenim : alţi intelectuali, precum Paleologu, Doinaş, Manolescu ş.a. au convieţuit nestingheriţi cu Vadim alături în parlament, care amuzându-se de ieşirile lui, care socotindu-l om de înţeles până la urmă, care admiţând că, una peste alta, tribunul ?pute de talent?; în acest sens, Vadim e boala cronică ruşinoasă a societăţii noastre, dar cuvântul de ordine sub care pare să se fi pusb acei tineri ce l-au votat predilect ? Cu Vadim, spre azil ! ? se referea, desigur, la faptul că, sub prezumata-i preşedenţie, avea să li se acorde din nou azil politic românilor dornici de a se stabili aiurea oricum, cu sau fără Vadim ( însă, credeau ei, mai lesne cu decât fără). ............................. Altminteri, intelectualii erau predestinaţi să alcătuiască electoratul lui Iliescu, aşa cum îi caracteriza Patapievici în articolul său din 1994, sumar examinat mai sus: ?masă a celor care (...) au fost obişnuiţi să profite pasiv şi mizer de slabele şi nedemnele avantaje ale economiilor colectiviste? şi care ?sprijină regimul Iliescu pentru a-şi asigura supravieţuirea socială sub forma unei clase economice parazite? [pag. 141-142]