? Cartea, rod al aducerilor aminte ale unui mare număr dintre cei care vor figura în aceste pagini de evocări ca eroi, şi-a propus ? şi tu, cititorule, eşti invitat să judeci singur cât a reuşit ? să fie nu un document istoric, ci să reînvie atmosfera de odinioară din străvechiul oraş din inima ţării, să înfăţişeze fapte, oameni şi întâmplări indiferente pentru tine, dar de o mare valoare afectivă pentru noi, cei care le-am trăit, să dovedească adevărul că prietenia se naşte şi are privilegiul de viaţă lungă doar când este fundamentată pe adevărate valori morale ca : spirit de dreptate, cinste, adevăr, dragoste de învăţătură, cel mai ades îndârjită, preţuire în fiinţa umană fie şi numai a unui sâmbure de omenie, virtuţi alese, sădite în sufletele şi minţile noastre de dascăli, cu răbdare şi iubire, clipă de clipă, în anii de şcoală? (Rica Ilea)