Dacă a devenit de mult evident că dubiile identitare ale liberalilor şi ale antiliberalilor poponezi, unguri, români sau bulgari nu pot fi elucidate decât printr-o mai bună cunoaştere a dilemelor de aceeaşi natură ce tulbură conştiinţele  familiilor politice înrudite din ţările învecinate, e tot atât de limpede  că intrumentele necesare pentru a obţine o asemenea viziune largă  sunt greu de dobândit. Volumul colectiv Liberty and the Search for Identity, apărut în 2006 la aceeaşi editură budapestană, este menit să precipite considerabil ritmul acumulărilor comparative. Până acum, ecourile cărţii nu par să răsplătească eforturile îndelungate de care a fost nevoie pentru compunerea sa:  spre deosebire de majoritatea lucrărilor de acest fel, cea coordonată de Iván Zoltán Dénes nu est produsul unei conferinţe internaţionale, ci rezultatul unor demersuri desfăşurate vreme de 20 de ani. Începute în 1986 şi limitate iniţial la spaţiul est-european, pledoariile lui Dénes pentru micromonografii ale diverselor tradiţii liberale care să poată fi asamblate mozaical au dus la o primă variantă – publicată în maghiară în 1993 - , pentru a evolua apoi spre concepţia unei radiografii cât mai complete a aceluiaşi fenomen la scară europeană, construită fireşte în jurul problemei fundamentale de a înţelege metamorfozele pe care le-au suferit ideile occidentale pe parcursul migraţiei lor spre răsăritul continentului. Fructul final al tuturor acestor tribulaţii este mai degrabă o juxtapunere de eseuri decât un text de referinţă. Chiar şi aşa, cartea are mai multă unitate şi coerenţă decât singura lucrare anterioară cu care poate fi comparată (cu totul absentă, în mod ciudat, din bibliografiile capitolelor lui Liberty and the Search for Identity). Mai semnificativă însă decât câştigul relativ în materie de consistenţă este opţiunea conceptuală ce stă la baza volumului de la CEU Press: avatarurile libertăţii (politice) sunt puse aici în relaţie cu cele ale unei identităţi (colective), iar proiectul mai vechi al unei istorii comparate a liberalismelor est-europene este reformulat în termenii unei cercetări privind natura şi evoluţia naţionalismelor liberale ale zonei. [pag. 234-235]