Din punct de vedere al personalului de încadrare al Trupelor de Securitate, la 31 decembrie 1951, situaţia era următoarea : existau 2066 ofiţeri dintr-un necesar estimat de 2960, 2990 subofiţeri reangajaţi (necesar 3822) şi 59483 soldaţi şi sergenţi (din 62000 necesari). În ciuda deficitului de cadre, puritatea ideologică continua să reprezinte un criteriu de bază în menţinerea, avansarea sau destituirea în cadrul trupelor de Securitate. Astfel, în cursul anului 1951, au fost eliminaţi, ca ?elemente duşmănoase şi necorespunzătoare? un număr de 125 ofiţeri şi 292 subofiţeri.