1929 – În judeţul Alba iau fiinţă un număr de 28 de posturi de jandarmi, cu reşedinţă în comunele: Lopadea Nouă, Rădeşti, Măgina, Ponor, Râmeţ, Abrud-sat, Mogoş, Bucium, Roşia Montană, Ighiu, Meteş, Valea Dosului, Zlatna, Pianul de Sus, Petreşti, Cut, Şugag, Decea, Fărău, Ocna Mureş, Întregalde, Geoagiul de Sus, Teiuş, Mihalţ, Garda de Jos, Hăpria, Cioara şi Vinţu de Jos. Tot în 1929 s-a corectat secţiunea canalelor de gaz de la cuptorul lung cu flacără, şi de la Pilz, rezolvându-se prin aceasta în mod mulţumitor chestiunea tirajului acestor aparate, atingându-se o capacitate de producţie identică cu cea din timpul când avea coşul lor separat. Suma totală a investiţiilor făcute în intervalul 1927-1930, 2.025.064,66 lei. În anul 1929 s-au luat câteva măsuri de o deosebită importanţă pentru dezvoltarea industriei metalelor preţioase. Astfel, prin legea stabilizării monetare din 7 februarie 1929, preţul aurului fin a fost fixat la 111.111,11 lei/kg. Prin aceasta aurul primea în sfârşit un preţ ferm, care promitea întreprinzătorilor calcularea mai precisă a rentabilităţii eventualelor investiţii.  Prin legea minelor din acelaşi an se înlocuia vânzarea obligatorie a întregii cantităţi de aur extras de către stat – aşa cum se stabilise prin legea minelor din 1924 – cu dreptul de preemţiune a Băncii Naţionale  asupra aurului necesar economiei naţionale, restul putând fi vândut pe piaţa aurului. Criza economică izbucnită din 1929 cu efecte atât de distrugătoare pentru aproape toate domeniile de activitate nu s-a manifestat în ramura metalelor preţioase. Din contră, în anii următori, datorită unor mari investiţii, producţia de aur şi argint pe ansamblul ţării a crescut. La Zlatna s-au obţinut în 1929 o cantitate de 85,124 kg aur, 344, 240 kg  argint şi 131,498 kg cupru, iar în 1930 102,999 kg aur, 361,352 kg argint, cifre cu mult superioare anului 1928. Investiţiile pentru modernizarea instalaţiilor de prelucrare a minereurilor aurifere îşi găsesc explicaţia în strădania statului de a dispune de rezerve de aur lichid în vederea atenuării haosului ecomonic din perioada crizei. Astfel, în anul 1929 începe modernizarea fabricii de sulfat de cupru, construindu-se un turn de dizolvare, suprimând astfel oxidarea cuprului în cuptorul cu flacără, obţinându-se un produs de calitate superioară şi mai ieftină. În anii crizei economice de supraproducţie izbucnite în 1929, ramura metalelor preţioase nu este afectată prea grav. Din contră, anii următori, datorită unor mari investiţii, producţia de aur şi argint, pe ansamblul ţării, a crescut. În 1930, în baza legii din 1929 pentru organizarea şi administrarea întreprinderilor şi bunurilor publice pe baze comerciale, s-au constituit Regiile Publice: Baia Mare, Abrud, Săcărâmb, Zlatna şi Uzinele siderurgice şi domeniul Hunedoara, toate ţinând de Ministerul de Industrie şi Comerţ.  [pag. 69-70]