?Diriguitorii partidului și guvernuluim obsedați de construcții mărețe prepară teren, dărâmând. Incompetenți și cu ambiții mereu crescânde, ei cer tot timpul schimbări: în oraș, străzi și blocuri sunt suprimate cu repeziciunea unui joc într-o machetă și șantierele par a nu se mai închide. Evidentă e doar pustiirea.? (C. Comorovski)