Prezentul volum aduce în fața cititorilor o cercetare și o realitate demografic-sociologică, ambele datând din anii celui de al doilea război mondial. Cercetarea, pusă sub conducerea lui Anton Golopenția, a fost întreprinsă de o echipă a Institutului Central de Statistică ( I.C.S.), conform dispoziției primite de la Președinția Consiliului de Miniștri și viza identificarea românilor de la est de Bug (la care face trimitere, între 1941?1944 și în cuprinsul volumului de față, sigla oficială I.R.E.B., devenită între timp ambiguă). Realitatea descoperită ca urmare a cercetării e prezentată în rapoarte, studii și tabele demografice indicând, pe localități, populația românească de pe teritoriul ucrainean dintre Bug și Nipru, gradul în care aceasta și-a păstrat limba și, nu de puține ori, gradul în care sunt conservate, în cadrul ei, obiceiurile tradiționale.