Constantin Eretescu, scriitor, n. 1937:

Marx este cel care a descoperit că motorul care împinge înainte societatea este economia. Nu armata, religia, ideologia, ori altceva. Așa cum a fost formulat, îndemnul ?Proletari din toate țările uniți-vă? a fost bine aplicat în timp. Nu în sensul schimbării ordinei sociale, ci al îmbunătățirii nivelului de viață. Uniți în sindicate, organizații de toate felurile, muncitorii chiar au obținut avantaje economice. Într-adevăr, cum spuneți, Rusia era în vremea aceea o țară înapoiată, cu o industrie incipientă. Lozinca nu avea acolo acoperire. Revoluția nici nu a fost făcută de proletari, ci de o mână de activiști politici de extremă stângă, care au strâns în jurul lor militari istoviți de un război pe care îl pierdeau. Luptaseră în el fără gloanțe, fără hrană. Cu ajutorul acestor soldați, comuniștii bolșevici au pus mâna pe instituțiile statului și au trecut la represalii împotriva tuturor celor care reprezentau vechea ordine socială. Partea parodică a victoriei revoluției conduse de Lenin este aceea că țarul Nicolae abdicase deja de pe tron, iar renunțarea îl viza și pe fiul lui, Alexei. Domnia de trei sute de ani a Romanovilor se încheiase.

 

Mircea Ivănoiu,  n. 1951:

Am să încerc un răspuns, deși aici aș fi preferat să răspundă cei care ne-au ținut ani și ani lecții de socialism științific și economie politică, o perfectă pierdere de timp și o școală a absurdului. Unii dintre ei acuma s-au reprofilat cu seninătate în eminenți profesori de economie capitalistă și de piață.

În primul rând nu cred că această cunoscută lozincă era destinată unei uniri pentru a trăi mai bine, era de fapt lozinca moblizatoare pentru a face un front împotriva a tot ceea ce nu era încă communist. Deci această lozincă era mai degrabă belicoasă, agresivă, urmărind destabilizarea statelor în care comunismul nu era încă la putere. Deci o idee a solidarității proletare, scoasă din context, suna un pic altfel pentru o majoritate neinstruită în operele clasicilor marxism-leninismului.

Întrebarea pe care o puneți Dumneavoastră acuma se punea și atuncea la lecțiile de care amintesc mai sus și se fabricase un răspuns, mi se pare aparținând lui Lenin, care spunea că socialismul va învinge acolo unde ? veriga lanțului este mai slabă ?. În Rusia proletariatul era modest ca pondere și ca nivel de instruire, chiar calificare) în schimb era mai ușor manipulabil și putea fi o pradă sigură pentru o utopie atât de generoasă. Rusia avea nevoie de reforme, avea un potențial economic uriaș ținut în frâu de o organizare și o administrație cvasi-feudală, aceste reforme urmau să apară după primul război mondial, dar totul a fost deturnat de propaganda comunistă. De altfel merită subliniat faptul că expansiunea comunistă se manifestă preponderent după câte un război de anvergură, o perioadă de destabilizare politică și de ? neatenție ? publică. Există credința intimă sau afișată a unora dintre contemporanii lui Stalin că finalul celui de-al doilea război mondial nu a fost ceea ce și-a dorit el. Speranța sa a fost aceea de a împinge comunismul până la Atlantic.

În Germania și mai ales Anglia, care erau în top-ul țărilor industrializate, proletariatul avea o altă calitate, și tehnică și intelectuală. Acolo nu era așa de simplu să aplici ideea ?scoală-te tu ca să stau eu?, exista un anumit respect față de proprietate, față de responsabilitatea celui care conduce, față de lege, începuse o mișcare de cucerire de drepturi prin luptă sindicală pas cu pas. Au fost cazuri de derută, dar nu au degenerat în mișcări de amploare care să schimbe radical regimul politic.

Până la urmă secretul este în școală, în modul în care își face ea datoria de educație în spiritul virtuților umane perene. Mai important decât cantitatea cunoștințelor cu care elevul părăsește (încheie) studiile este capacitatea lui de analiza și discernământul, atașarea lui la valori care au asigurat progresul omenirii, a puterii sale de muncă fizică și intelectuală, a bunei înțelegeri cu semenii săi, etc., etc.  E adevărat că în funcție de volumul cunoștințelor acest discernământ crește, ai mai multe date pentru a extrage o concluzie și a-ți forma o atitudine, deci undeva trebuie să fie un optim care poate fi găsit cu talent și vocație didactică.