În zona protejată în care se înscrie strada Mântuleasa (Cf. PUZ zone protejate construite ? Municipiul București Zona protejată nr. 22 ? Mântuleasa) există intenția construirii unui nou turn. Clădirea, care ar urma să se construiască pe terenul de la numerele 7-9, a fost aprobată printr-un Plan Urbanistic de Detaliu, la pachet cu alte două construcții de patru și de zece etaje, pe data de 6 noiembrie 2008. Pe lîngă diverse aspecte legate de exceptarea de la lege, acesta ar duce la o depreciere considerabilă a celorlalte construcții din zonă și la o schimbare majoră a unei structuri urbane tradiționale bucu reștene. Zona cuprinsă între Bulevardul Carol, strada Traian și Calea Călărași este una dintre puținele în care, pînă acum, nu au avut loc intervenții majore.
Pro s pectul străzii este îngust și strada a devenit deja un canal de circulație auto. Amplasarea acestui turn pe locul fostei școli Mântuleasa vizavi de o frumoasă construcție interbelică, ar crea încă o șicană în circulația foarte anevoioasă. Un turn de birouri de mari dimensiuni ar însemna o necesitate de parcare de cîteva sute de ma șini, zona neavînd nici în momentul de față locuri de parcare suficiente.
 
Strada Mântuleasa este una dintre primele străzi atestate documentar din Bu curești. Biserica Mântuleasa este singura biserică de epocă brâncovenească din Bu cu rești. Școala Mântuleasa, demolată acum cîțiva ani, era un exemplu tipic de construcție de școală primară de secol XIX (la care a învățat, printre alții, Mircea Eliade).
Printre casele de pe strada Mântuleasa se găsesc vechi case de secol XIX, dar și exemple admirabile de arhitectură interbelică (arhitecții Niga, Doicescu etc.). Chem pe toți cei pe care depersonalizarea și distrugerea sistematică a Bucureștiului îi interesează să semneze această petiție, pentru a o putea prezenta Primăriei Municipiului București, Ministerului Culturii și Primăriei Sectorului 3, în speranța că vom putea opri mutilarea străzii Mântuleasa.
Arhitect Maria Ileana Echeriu
 
Irina Oberlander-Tarnoveanu
CIMEC - Institutul de Memorie Culturala
Bucuresti, ROMANIA, http://www.cimec.ro
http://cimec.wordpress.com
irina@cimec.ro