Organizația comunală de partid era condusă, conform prevederilor Statutului Partidului Comunist Român, de Comitetul Comunal (care avea ca organ executiv Biroul de partid). În subordinea Comitetului Comunal erau Comitetele de partid din Cooperativele Agricole de Producție Todireni și Iurești.

Comitetul de partid din C.A.P. Todireni avea în subordine Organizațiile de bază Ferma nr. l sat Todireni și Ferma nr. 2 sat Todireni. Comitetul de partid din C.A.P. Iurești avea în subordine Organizațiile de bază sat Cernești, Gârbești și Iurești.

         Organizarea unei acțiuni simbolice care să semnifice încetarea oficială și publică a activității organizației comunale de partid ar trebui să țină seama de următoarele fapte:

         - în conformitate cu prevederile statutare de partid, organizația comunală ar trebui să se adreseze Comitetului județean de partid Botoșani pentru aprobarea acțiunii;

         - ar trebui convocate o plenară a Comitetului comunal de partid, ședințe ale Birourilor Organizațiilor de Bază, adunări generale ale Organizațiilor de Bază, o conferință comunală. În acest sens, este necesară o aprobare din partea Consiliului Local și a Primăriei comunei Todireni pentru desfășurarea acțiunii. Printre altele, aceasta presupune convocarea de către primar a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local care să analizeze și să aprobe printr-o hotărâre solicitarea organizatorilor acțiunii. Hotarârea Consiliului Local ar urma să fie făcută publică locuitorilor comunei și mediatizată prin toate mijloacele.

                   Cronologic și etapizat, acțiunea în sine ar consta în următoarele activități:

         - în prima zi a evenimentului ar trebui să se întrunească Plenara Comitetului Comunal de partid, care să-și asume răspunderea politică a organizării acțiunii și să stabilească, printr-o ,,hotărâre?, graficul desfășurării adunărilor generale ale Organizațiilor de Bază și a conferinței comunale, precum și norma de reprezentare a delegaților la conferință;

         - după o săptămână ar trebui să se desfășoare simultan adunările generale ale Organizațiilor de Bază, care își vor desemna delegații pentru conferința comunală. Pe ordinea de zi va fi un unic punct: încetarea activității Organizației de Bază. Membrii de partid (foști) vor trebui să-și exprime punctul de vedere asupra subiectului aflat pe ordinea de zi, precum și a altora legate de comunism și de consecințele lui pentru fiecare sat în parte. În final, se va supune la vot propunerea de încetare a activității Oganizației de Bază și se va comunica participanților că hotârârea luată prin vot urmează să fie confirmată de conferința comunală;

         - finalizarea acestei acțiiuni locale se va face prin Conferința comunală, care va avea aceeași ordine de zi și se va desfășura în același mod ca adunările generale. Conferința va adopta hotărârea de încetare oficială a activității de partid și se va adresa în scris Comitetului Județean de partid Botoșani, pentru confirmarea hotărârii conferinței. La finalul dezbaterilor, Comitetul Comunal de partid va adresa în scris, prin presă (radio, TV) un apel către toate comitetele de partid comunale și orășenești din județul Botoșani și din țară să organizeze acțiuni asemănătoare, cu aceeași finalitate.

A doua etapă a proiectului este reprezentată de convocarea unei conferințe județene la Botoșani, apoi în toate județele.

Finalul acțiunii este reprezentat de convocarea unui nou congres al P.C.R., care să declare încetarea oficială a activității fostului partid-stat și să revendice moștenirea materială a acestuia și a fostelor structuri politice subordonate (Uniunea Tineretului Comunist, Frontul Unității Socialiste, Organizația Pionierilor etc.), adică bunuri materiale imobiliare, fondurile financiare, edituri/tipografii, arhive etc., confiscate ilegal după ?revoluție?.

Modelul ar putea fi ?exportat? și în celelalte foste ?țări frățești?.